PRZEDSZKOLE Kolorowe Gniazdko

Oferta

– godziny otwarcia 7.00-17.00

– wyżywienie – placówka zapewnia cztery posiłki dziennie:  I i II śniadanie, obiad i podwieczorek. Posiadamy własną kuchnię.

Nasze dzieci mają zapewnione niezwykle urozmaicone i zdrowe wyżywienie, bogate w składniki mineralne i witaminy. Wykształcamy w dzieciach zdrowe nawyki żywieniowe, dlatego w naszym jadłospisie znajdują się produkty mleczne, pełne ziarna zbóż, ryby, chude mięso oraz owoce i warzywa.

Na życzenie rodziców, po uprzednim złożeniu podania, placówka uwzględnia specjalne potrzeby żywieniowe dziecka.

– opłaty – przedszkole pobiera opłaty za każdą godzinę pobytu dziecka w placówce w wysokości 1,30 zł/h, z wyłączeniem godzin, w których realizowana jest podstawa programowa (8.00-13.00). Rodzice dzieci 6-letnich nie ponoszą żadnych opłat z tytułu pobytu dziecka w przedszkolu.

Na dzień 01.01.2024 roku dzienny koszt wyżywienia wynosi 17 złotych (4 posiłki dziennie: I śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek). Indywidualna dieta – w zależności od wykluczeń.

Dodatkowe opłaty ustalane są na początku roku szkolnego i przedstawiane podczas zebrania rodziców we wrześniu.

– zajęcia dodatkowe – w naszej ofercie znajduje się szereg zajęć dodatkowych, które rozwijają talenty i umiejętności naszych dzieci m.in. zajęcia sportowe.

– pomoc psychologiczno-pedagogiczna i logopedyczna

Dzięki doskonałej współpracy z poradnią i rodzicami, udało nam się udzielić pomocy wielu dzieciom.

Dzieci mogą skorzystać z pomocy logopedy i psychologa oraz terapeutów. Placówka od wielu lat współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Gdańsku. Organizujemy pomoc dzieciom, które posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz dzieciom, które wymagają dodatkowego wsparcia z uwagi na potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne rozpoznane w wyniku przeprowadzonej przez nauczyciela lub specjalistę obserwacji pedagogicznej oraz diagnozy przedszkolnej.

Przedszkole organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi wymagającymi stosowania specjalnych warunków rozwoju i nauki oraz metod pracy, tylko jeżeli:

  1. dziecko posiada opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną;zatrudnia kadrę posiadającą kwalifikacje do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania oraz do realizacji zajęć specjalistycznych właściwych z uwagi na indywidualne potrzeby dziecka;
  2. dysponuje pomieszczeniami do zajęć indywidualnych i grupowych;
  3. posiada sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie do potrzeb rozwoju i edukacji oraz możliwości psychofizycznych dziecka niepełnosprawnego.
Messenger icon