PRZEDSZKOLE Kolorowe Gniazdko

Strefa Rodzica

Wykonanie Planu Imprez Okolicznościowych za rok szkolny 2019/2020

Plan Imprez Okolicznościowych na rok szkolny 2020/2021

 

Plan pracy na rok szkolny 2021/2022

dni wolne w roku szkolnym – na zebraniu inauguracyjnym z rodzicami we wrześniu informujemy o dniach wolnych przylegających do świąt, kiedy przedszkole będzie nieczynne.

rozkład dnia

Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora w uzgodnieniu z wicedyrektorem.

Ramowy rozkład dnia uwzględnia:

  1. a) zasady ochrony zdrowia i higieny wychowania, nauczania i opieki;
  2. b) potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia dzieci;
  3. c) oczekiwania rodziców.

Ramowy rozkład dnia przedszkola obejmuje kolejne, cykliczne działania, jest on przygotowywany dla każdego oddziału. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

harmonogram zajęć dodatkowych – zajęcia dodatkowe rozpoczynamy od października, rodzice są informowani na bieżąco o dniach i godzinach poszczególnych zajęć.

zasady przyprowadzania i odbierania dzieci – w naszym przedszkolu dzieci są przyprowadzane i odprowadzane osobiście przez rodziców/opiekunów prawnych lub przez upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

Dni wolne przylegające do świąt w roku 2022 (zamknięte przedszkole):

– 7 stycznia 2022 roku
– 15 kwietnia 2022 roku (Wielki Piątek), 19 kwietnia 2022 roku, 2 maja 2022 roku,
– 17 czerwca 2022 roku, 12 sierpnia 2022 roku.

 

DokumentPobierz
Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w sp. na rok szkolny 2022 / 2023ankieta
Karta zgłoszenia dziecka do przedszkolaankieta
Upoważnienie do odbioru dzieckaankieta

 

 

Messenger icon