PRZEDSZKOLE Kolorowe Gniazdko

Osiągnięcia dzieci

osiągnięcia dzieci

– nagrody dla naszych dzieci w konkursie piosenki patriotycznej organizowanym przez Twórcze Przedszkole Rośnij Radośnie w Gdańsku

– dzieci i nauczyciele otrzymali podziękowanie i dyplom za udział w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła Pamięta” – dzieci uczestniczyły w działaniach upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia związane z 80. Rocznicą wybuchu II wojny światowej i 75. Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

– dzieci i nauczyciele otrzymali podziękowanie od Ministra Edukacji Narodowej za wspólne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” w ramach akcji „Szkoła do hymnu” zorganizowaną przez Ministra Edukacji Narodowej wraz z Radą Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 8 listopada o symbolicznej godz. 11:11.

– dzieci i nauczyciele otrzymali podziękowanie z UNICEF za udział w międzynarodowej akcji w ramach „Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF”.

 

Nasze przedszkolaki biorą udział w programie edukacyjnym połączonym z konkursem – Szkolne Przygody Gangu Fajniaków!

Program skierowany jest do opiekunów klas I-III szkół podstawowych oraz premierowo do wychowawców przedszkolnych oddziałów zerówkowych. Dzieci otrzymały już bezpłatne pakiety startowe z materiałami motywacyjnymi. W paczce znajdują się książki z przygodami Fajniaków, maskotki nowych bohaterów oraz zestaw naklejek z lekkim klejem z bohaterami – odznaki z przesłaniami ekologicznymi dla dzieci. Pomysły na wykorzystanie tych materiałów znajdują się w scenariuszach lekcji, przygotowanych przez metodyków edukacji wczesnoszkolnej i dostępnych na stronie www https://szkolneprzygodyfajniakow.pl/.

Idea programu

Wierzymy że dobre nawyki ekologiczne warto wpajać już od najmłodszych lat, dlatego celem programu edukacyjnego „Szkolne Przygody Gangu Fajniaków” jest pokazanie dzieciom magii natury, zachęcenie do spędzania większej ilości czasu na świeżym powietrzu i nauka troski o nasze środowisko naturalne. Dzieciom będą w tej nauce towarzyszyli nowi bohaterowie odpowiadający czterem żywiołom: ognia, wody, ziemi, i powietrza. Inicjatorem oraz Fundatorem nagród w konkursie jest sieć sklepów Biedronka.

Nagroda

Konkurs jest podzielony na cztery filary tematyczne odpowiadające żywiołom ognia, wody, ziemi i powietrza. W konkursie wyróżnimy aż 400 klas, po 100 z każdego filaru tematycznego! Uczniowie zwycięskich klas otrzymają upominki i dyplomy. Dodatkowo na 15 placówek czekają także nagrody Grand Prix o wartości 3000zł każda, w postaci dofinansowania na renowację terenu zielonego wokół szkoły/przedszkola lub zakup ekologicznych sprzętów.

Aby wziąć udział w konkursie należy…

• Zarejestrować klasę w konkursie poprzez stronę: https://szkolneprzygodyfajniakow.pl/ i pobrać przygotowane scenariusze zajęć,
• Na podstawie pobranych materiałów przeprowadzić lekcję dotyczącą wybranego żywiołu i udokumentować ją za pomocą zdjęcia,,
• Zebrać indywidualne prace plastyczne uczniów inspirowane wybranym żywiołem,
• Poprzez formularz dostępny na stronie dla zarejestrowanych nauczycieli, przesłać zdjęcie dokumentujące lekcje oraz zdjęcia prac plastycznych.

Prace konkursowe oraz zgłoszenia do Grand Prix przyjmowane są przez formularz na stronie internetowej od 21.09 do 18.11.2020 r.

Zapraszamy do udziału w konkursie i nauki poprzez kreatywną zabawę z Gangiem Fajniaków!

Biuro Konkursu „Szkolne Przygody Gangu Fajniaków”

 

Raport z Akcji „Gang Fajniaków”

W dniu 23.09.2020r grupa 6-latków „Myszki” wzięła udział w akcji zorganizowanej przez „Szkolne Przygody Gangu Fajniaków”. Organizator podkreślił wagę edukacji ekologicznej w nauczaniu wczesnoszkolnym wierząc, że pierwsze lata nauki w przedszkolu i szkole mają decydujący wpływ na postawę uczniów wobec środowiska naturalnego.

W zawiązku z akcją, wykonaliśmy zajęcia w oparciu o scenariusz z kategorii „powietrze”.

Przebieg zajęć:

  1. Samodzielne wykonanie pracy z segregacją śmieci.
  2. Omówienie pracy samodzielnej.
  3. Analiza i dyskusja o tym jak można przyspieszyć rozkład śmieci.
  4. Czytanie opowiadania z książki „Gang Fajniaków” Przewośnika w rozdziale pt. ”Ekozakątek”
  5. Rozmowa na temat poznanego tekstu.
  6. Zabawa w detektywów tropiących niewidzialne powietrze.

Wykonanie eksperymentu z powietrzem i foliowym woreczkiem.

Powrót do aktualności
Messenger icon